Przejdź do treści

Informacja o prowadzonych rejestrach

 1. Rejestr  kontroli przeprowadzonych w ZKM Sp. z o.o. w Białogardzie.

 2. Rejestr druków ścisłego zarachowania ZKM Sp. z o.o. w Białogardzie.

 3. Rejestr delegacji ZKM Sp. z o.o. w Białogardzie.

 4. Księga korespondencyjna - rejestr korespondencji wychodzącej i 

     przychodzącej ZKM Sp. z o.o. w Białogardzie.

 5. Rejestr sprzedaży VAT.

 6. Rejestr zakupu VAT.

 7. Ewidencja środków trwałych.

 8. Ewidencja wyposażenia.

 9. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych.

10. Ewidencja pieczątek.