Przejdź do treści

Forma prawna

ZKM jest spółką prawa handlowego prowadzącą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z 2015 r).

 

Uchwały: