Przejdź do treści

Władze Spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiąca własność Miasta Białogard w imieniu którego Burmistrz Miasta pełni rolę Zgromadzenia wspólników Spółki. Zarząd jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu Andrzeja Adamczewskiego, organ nadzoru - Rada Nadzorcza składająca się z trzech osób:

- Marianna Przychodni         - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

- Elżbieta Kusiak - Piątek     - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

- Ryszard Kaźmierczak         - Członek Rady Nadzorczej.

NIP: 672-15-17-771; REGON: 331292621; KRS: 0000088229