Przejdź do treści

Władze Spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiąca własność Miasta Białogard w imieniu którego Burmistrz Miasta pełni rolę Zgromadzenia wspólników Spółki. Zarząd jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu Dariusza Dudkiewicza, organ nadzoru - Rada Nadzorcza składająca się z trzech osób: 

- Kamil Sęk                                         - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- Marek Lewandowski                         - Viceprzewodniczący

- Zygmunt Mokrzycki                          - Członek Rady Nadzorczej

Joanna Niedziela - Prokurent


NIP: 672-15-17-771; REGON: 331292621; KRS: 0000088229