Przejdź do treści

Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji i Działalności jest:

1. Transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z);

2. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z);

3. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z);